Publicatie-
datum:

24 november 2021

Publicatiedatum: 24 november 2021
Onderwijs en samenleving Samen leven

Zo werkt onderwijspersoneel dat geen onderwijs geeft of op school moet zijn in het belang van leerlingen, in principe thuis. Ook ouders en verzorgers komen in principe niet in de school, tenzij het niet anders kan. Verder moeten volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Team- of studiedagen mogen niet fysiek plaatsvinden, enkel online. Sinterklaas- en kerstvieringen die binnenkort op de planning staan, mogen enkel zonder externe genodigden doorgaan.

Wanneer thuisblijven?

Daarnaast gelden de regels dat zowel onderwijsmedewerkers als leerlingen thuisblijven bij klachten, tot het moment dat zij een negatieve testuitslag ontvangen. De uitzondering hieronder zijn kinderen die enkel een neusverkoudheid hebben. Zodra zij klachten krijgen als benauwdheid, hoesten en/of koorts, moeten zijn eveneens thuisblijven. Ook als een gezinslid of huisgenoot besmet is met corona of er nauw contact is geweest met een besmet persoon, gaat het huishouden in quarantaine.

Ook het dringende advies aan onderwijspersoneel om twee maal per week een zelftest te doen, blijft staan. Zo hoopt het kabinet dat personeel het coronavirus preventief opspoort. Zelftests zijn door scholen gratis aan te vragen via deze link. Verder staat het schoolbesturen vrij om zelf nog aanvullende maatregelen (in overleg met de medezeggenschapsraad) door te voeren. De basisregels als geen handen schudden, voldoende en regelmatig ventileren en handen wassen, blijven uiteraard staan.

Bron: PO en VO Raad

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten