Publicatie-
datum:

18 maart 2020

Publicatiedatum: 18 maart 2020
Onderwijs en samenleving

Het besluit om de scholen -onder voorwaarden- te sluiten doet een enorm groot beroep op de bereidheid en het vermogen om het onderwijs op een andere manier vorm te geven. Het blijkt dat het de scholen lukt om deze wissel om te zetten. Dat is een enorme prestatie.

Ook Verus bezint zich op de vraag hoe we ons hebben te verhouden tot deze crisis. De kern: wij willen er zijn voor de leden. Juist nu komt het er op aan om elkaar te helpen. Samen staan we sterker, samen zijn we creatiever, samen kunnen we ook lessen trekken. Daarom zullen we de komende dagen en weken de leden benaderen -met een bij de situatie passende toon en met bescheidenheid- om te vragen hoe we scholen van dienst kunnen zijn en terzijde kunnen staan.

Er komt verschrikkelijk veel op de scholen af. Het ondenkbare is niet voor niets ondenkbaar, en toch blijkt het mogelijk. Mochten we al denken de werkelijkheid te kennen en te beheersen, dan ontdekken we opnieuw dat het laatste woord nooit gezegd is.

Wij wensen alle scholen, daaronder de scholen die lid zijn van Verus, heel veel sterkte in deze zware en uitdagende tijden. We staan hen heel graag -op gepaste wijze- bij.

Berend Kamphuis

Gerelateerde berichten