Publicatie-
datum:

23 maart 2022

Publicatiedatum: 23 maart 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

Door het platform, waar Verus eveneens bij betrokken is, is een gevarieerd programma samengesteld dat wordt geopend met een korte (gefilmde) voorstelling. In het aansluitende panelgesprek met partners in het onderwijs, aanpalende sectoren en gemeenten gaan we in op de actualiteit en vooral kansrijke aanpakken en uitdagingen bij het (samen)werken aan inclusiever onderwijs. Speciale gast is Francesco Veenstra, de nieuwe Rijksbouwmeester, waarmee het platform samenwerkt op het gebied van passende huisvesting en inclusieve scholenbouw.

Verschillende sessies

Er zijn 30 kortere en langere sessies met veel schoolvoorbeelden uit het primair en voortgezet onderwijs inclusief bijdragen uit het gespecialiseerd onderwijs. Zo zijn er sessies met een specifieke focus op onder meer leraren, ouders en leerlingen, op schoolleiders, de ondersteuningsstructuur en professionalisering/opleidingen, en op de rol van samenwerkingsverbanden, gemeenten en zorgpartners en de benodigde bestuurlijke samenwerking. Daarnaast zijn er ook onderdelen waarin vragen van deelnemers zelf het startpunt vormen en waarin de ambassadeurs van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs, de Rijksbouwmeester en buitenlandse experts participeren. Voor ieder wat wils, dus!

De conferentie richt zich vooral op praktijkprofessionals met leidinggevende of coördinerende taken in het onderwijs en in samenwerkingsverbanden, hun bestuurders, landelijke beroeps- en brancheorganisaties en hun collega’s in aanpalende sectoren zoals welzijn en zorg, en gemeenten.

Lees het programma en inschrijven op:
www.naarinclusieveronderwijs.nl/conferentie

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten