Publicatie-
datum:

23 november 2022

Publicatiedatum: 23 november 2022
Identiteit Samen geloven

Bestuurder Eveline Driest van Sophia Scholen kijkt enorm uit om naar de conferentie te gaan. “Ik ben wel meer betrokken bij Verus met klankbordgroepen, en om een goede rol daarin te kunnen spelen, is dit ook heel relevant. Ik vind het belangrijk dat we als Nederland ons steentje bijdragen aan het internationale gesprek over onderwijs. Persoonlijk denk ik me dat het me wat gaat brengen voor mijn scholen op het gebied van verdieping en de waarom van het burgerschapsonderwijs in verbinding met de identiteit van onze scholen. Daarnaast laat ik me graag verrassen door de bijzondere ontmoetingen met mensen, en juist de overeenkomsten en verschillen van het katholiek onderwijs ter wereld te ontdekken.”

Ook bestuurder Harrie van de Ven van Optimus kreeg vanuit Verus de vraag om mee te gaan. “Ik was zelf al geïnteresseerd en geraakt door de thematieken die paus Franciscus in zijn encyclieken beschrijft. Denk aan duurzame ontwikkeling, rechtvaardige verdeling, verdraagzaamheid en solidariteit. Dat zijn thema’s die cruciaal zijn in de samenleving. Ik vind het interessant om te kijken op welke manier katholieke schoolbesturen van over heel de wereld omgaan met deze thema’s, met hen de dialoog aan te gaan en van gedachten te wisselen”, vertelt hij.

Omgaan met nieuwkomersleerlingen

Van de Ven is betrokken bij de rondetafelgesprekken over het verwelkomen van migranten, hoe het onderwijs daarmee omgaat en welke morele dilemma’s daarbij horen. Want hoe komt het toch dat Westerse migranten met open armen worden ontvangen, terwijl migranten vanuit asielzoekerscentra geproblematiseerd worden? “Daar zit een groot verschil in. En is dat hetzelfde welkom wat we willen geven aan migranten in nood. We gaan het tijdens de rondetafelgesprekken hebben over hoe we dat in onze praktijk doen. En hoe de paus het in Fratelli Tutti mooi verwoordde: ‘De migrant is een waardig persoon en onze naaste’. Deze verwoording raakt mij persoonlijk heel erg en ik vind het inspirerend op om deze manier naar zaken te kijken.”

De aanpak van Sophia Scholen met nieuwkomersleerlingen komt ook aan bod tijdens deze gesprekken. Driest licht al een tipje van de sluier op van wat ze in Marseille gaat vertellen. “Primair is het voor ons de opdracht om kinderen Nederlands te leren en zo snel mogelijk in een reguliere school te laten instromen, zodat ze snel een plekje vinden in het nieuwe thuisland. Maar socialisatie en emotie ervaar je het beste in je moedertaal. In zo’n klas is dat niet zo”, vertelt ze. Daarvoor wordt gebruikt gemaakt van de non-verbale methode TeamUp. “Deze kinderen komen met zoveel verhalen in de school. Je kunt ze niet enkel Nederlands leren zonder daar aandacht voor te hebben en ontmoeting en verbinding te creëren.” Met deze methode wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in het basisonderwijs gestimuleerd en daarmee hun welbevinden versterkt. Dit gebeurt aan de hand van gestructureerde sport- en spelactiviteiten.

Wat ook volgens Driest een bijzonderheid aan de conferentie is, om als Nederlandse katholieke scholen te laten zien wat voor diversiteit er is binnen ons onderwijs. “Ik denk dat wij in Nederland, in vergelijking met andere landen, heel veel diverse katholieke scholen hebben. De reden daarvoor? Onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag is hier voor iedereen gratis toegankelijk. En we moeten laten zien dat het belangrijk is om dit vooral zo te houden.”

Meer weten?

Vanuit Verus houden we je de komende week op de hoogte van de activiteiten in Marseille via onze sociale mediakanalen. Na de conferentie verschijnt er uitgebreidere communicatie over de ervaringen van onze deelnemende leden en met welke opbrengsten zij terug hun scholen in gaan. Wil je meer weten? Bezoek dan de website van de conferentie.

Wist je dat je als lid van Verus gebruik kunt maken van drie gratis dagdelen identiteits- en burgerschapsadvies per jaar? Meer informatie: neem dan contact op met Jacomijn van der Kooij.

Samen geloven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen geloven. Verus laat zich inspireren door het christelijke geloof. Dit geloof verbindt ons en draagt bij aan een inclusieve samenleving met verschillende visies op goed (samen)leven. Onze christelijke waarden kleuren het perspectief waarmee we naar de samenleving, het onderwijs en relaties kijken.

Verus

Gerelateerde berichten