Publicatie-
datum:

17 juni 2020

Publicatiedatum: 17 juni 2020
Bedrijfsvoering

Het programma Iedereen Fit op School waarbij ouders zo’n 28 cent per pakje betaalden dat hun kind een paar keer per week op school ontving, wordt afgeschaft. ‘’We gaan van een betaald abonnementenmodel via ouders naar een gratis aanbod via scholen,” zegt een woordvoerder van Friesland Campina. “Daarbij gaan we niet alleen halfvolle melk leveren, maar ook karnemelk en yoghurt.”
De individuele levering bleek niet meer haalbaar voor de zuivelleverancier. “Versnipperd over het hele land leverden we melk aan, waarbij nogal eens door maar enkele kinderen op een school gebruik werd gemaakt van het abonnement.” Scholen krijgen straks geen kleine verpakkingen meer aangeleverd, maar grote kartons. “Dat vinden we milieuvriendelijker en scholen kunnen daarmee ook makkelijker zelf bepalen wanneer ze de zuivel geven en hoeveel.”

30.000 kinderen

Het nieuwe programma start op 2 november. Rond de 200 scholen kunnen straks deelnemen aan het nieuwe programma. “Dat is het aantal waarmee we starten, maar we willen dat steeds verder uitbreiden," aldus de woordvoerder. Aan het programma is ook een educatieprogramma over gezonde eetgewoontes gekoppeld, in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Volgens Friesland Campina ontvangen in het nieuwe programma zo'n 30.000 kinderen schoolmelk. "Dat zijn meer kinderen dan we nu bereiken.” Scholen kunnen zich nog aanmelden voor het aanbod.

Gerelateerde berichten