Publicatie-
datum:

21 januari 2020

Publicatiedatum: 21 januari 2020
Identiteit

Wat vindt CNV Onderwijs van de voorstellen van Curriculum.nu, zoals die nu op tafel liggen?
“CNV Onderwijs is vanaf het ontstaan van het project betrokken geweest. We hebben daarvoor gekozen om te bewaken dat in dit proces leraar en schoolleider aan zet zijn. Zij zijn uiteindelijk eigenaar van het curriculum. Met de sectorraden, leerlingen en andere bonden hebben we inhoud gegeven aan de bouwstenen van het nieuwe curriculum en we zijn blij dat bij de opbrengsten die er nu liggen, relatief veel leraren en schoolleider betrokken zijn geweest. 140 van hen zaten in de ontwikkelteams, maar enkele duizenden daar omheen dachten mee. Over die betrokkenheid zijn wij heel tevreden maar we realiseren ons dat, als we straks het curriculum daadwerkelijk gaan herzien, het draagvlak vergroot moet worden. En daar voelen we ons ook verantwoordelijk voor.”

Wat was gisteren uw belangrijkste boodschap voor de politici aan tafel?
“Waardeer wat leraren en schoolleiders met elkaar hebben opgeleverd. Ga het werk niet dunnetjes overdoen, gooi het niet in de prullenbak, maar geef ruimte om deze bouwstenen verder te ontwikkelen naar kerndoelen. En in onze aanbevelingen zeggen wij ook: waak voor overladenheid in het curriculum en zorg ervoor dat scholen hun eigen profiel kunnen blijven kiezen.

Wat is er volgens CNV Onderwijs nodig om de curriculumherziening te laten slagen?
“Implementatie kan alleen doorgang vinden met voldoende ruimte, tijd en middelen. En daar is de minister nog vaag over gebleven. Hij zegt dat hij het belangrijk vindt dat scholen toegerust worden, maar gaf nog geen garanties. Die willen we als coördinatiegroep wel hebben: heldere toezeggingen dat er tijd, ruimte en middelen beschikbaar gemaakt worden.
Het onderwijs vraagt al om middelen, ja. Maar dit is echt iets anders en moet je onderscheiden van de claim om eerlijke salarissen. Het gaat om middelen specifiek om een nieuw curriculum te implementeren.
En we hebben vertrouwen nodig. De Kamer wilde leraren en schoolleiders aan zet hebben. Dat is gebeurd. Doe dan nu recht aan wat er is opgeleverd. We lopen het risico dat Kamerleden nu zeggen dat wat is opgeleverd niet aansluit bij wat zij voor ogen hebben. Dat zou heel gek zijn, want de voorstellen zijn opgezet door mensen die er verstand van hebben, geadviseerd door wetenschappers. Het zou gek zijn als de Kamer dat hele proces nog een keertje overdoet.”

Gerelateerde berichten