Publicatie-
datum:

29 juni 2022

Publicatiedatum: 29 juni 2022
Onderwijskwaliteit Samen leven

“Mijn moeder zei vroeger al dat ik het onderwijs in moest gaan, omdat ik het zo leuk vond om dingen uit te leggen aan anderen. Ik vond het vreselijk om te horen, want zelf had ik niks met mijn eigen docenten. Ik deed nooit wat in de les, maar was net niet vervelend genoeg om eruit gestuurd te worden. Eigenlijk kwam ik alleen naar school voor de pauzes en het contact met mijn vrienden. Ik miste docenten die zich verder in mij verdiepten en gingen onderzoeken waarom ik deed zoals ik deed. Dat moest toch ook anders kunnen? Ik besefte dat ik een ander type docent wilde worden: eentje die leerlingen op een betrokken manier zou ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling.”

‘Ze dacht dat ze pas recht had op plezier wanneer haar cijfers goed zouden zijn’

“Ik ben altijd sterk van mening geweest dat onderwijs méér is dan het moeten halen van goede cijfers. Twee jaar geleden werd ik daar op een bijzondere manier aan herinnerd. Bij ons op school voeren we geen tienminutengesprekken, maar bouwen de leerlingen gedurende het hele jaar aan een portfolio. Twee keer per jaar mogen ze hun portfolio presenteren aan hun mentor in het bijzijn van hun ouders. De leerling kan het dan hebben over hoe het gaat in de les, maar ook over zijn persoonlijke ontwikkeling buiten de lessen om. Ik voerde een portfoliogesprek met een meisje dat van havo 2 naar mavo 3 was gegaan. Ze vertelde dat het niet zo goed ging, omdat ze vaak onvoldoendes haalde. Ik vroeg haar of ze wist hoe dit kwam. Ze gaf aan dat ze thuis hard leerde, maar omdat ze het op school zo gezellig had, was ze tijdens de lessen vooral bezig met kletsen. Op de havo had ze geen vrienden, maar nu ze naar de mavo was gegaan, genoot ze erg van de vriendschappen die ze had. Ik hoorde iemand praten die misschien wel te weinig doet om zich voor te bereiden op een toets, maar juist op het sociale vlak hard aan het groeien is. Toen ik dit tegen haar zei, werd ze emotioneel. Ze voelde zich schuldig dat ze niet oplette tijdens de les en dacht dat ze eigenlijk pas recht had op plezier wanneer haar cijfers goed zouden zijn. Ook zag ik dat het de ouders van het meisje raakte. Ze vertelden me dat dit de eerste keer was dat iemand op deze manier een spiegel voorhield. Dit meisje had nog wel wat begeleiding nodig om de lessen goed te gaan volgen, maar ze heeft uiteindelijk wel haar diploma gehaald.”

Oprechte interesse

“Ik zie het gedrag dat ik vroeger zelf vertoonde terug in sommige leerlingen bij ons op school. Nu ik aan de andere kant van het onderwijs sta, merk ik dat het best lastig kan zijn om met bepaalde leerlingen om te gaan. Werk nou gewoon even mee, denk ik dan. Toch geloof ik niet in de meerwaarde van een docent als deze geen oprechte interesse toont in de persoonlijke en sociale ontwikkeling van degene aan wie hij lesgeeft. Hoewel ik vind dat we elke leerling basisdiscipline moeten bijbrengen, vind ik het treurig wanneer succes en geluk alleen maar gekoppeld worden aan de meetbaarheid van cijfers. Het sociale aspect van school is ook enorm belangrijk. We hoeven niet per se alles van elkaar te weten, maar ik ben ervan overtuigd dat je meebouwt aan goed onderwijs als je oprechte interesse toont in de sociale behoefte van de ander.”

Hoe kunnen we op school onderwijs vormgeven waarbij het sociaal-pedagogische aspect en prestaties goed met elkaar in balans zijn? Dat is een vraag die niet alleen Rogier Koers bezighoudt. Binnen de programmalijn Geïnspireerd Goed Onderwijs kunt ook jij gebruikmaken van onze expertise om samen op zoek te gaan naar het beste onderwijs voor jouw leerlingen. In het nieuwe schooljaar verschijnt ook onze publicatie 'Narratief waarderen', dat dieper op dit thema ingaat.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten