Publicatie-
datum:

20 april 2022

Publicatiedatum: 20 april 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

Het gestructureerd en structureel werk maken van een veilige en lerende cultuur staat als opdracht van scholen wat betreft Peters niet ter discussie. Het is zaak dat scholen hier werk van maken, niet op papier, maar in termen van concreet waarneembaar menselijk gedrag. Toch twijfelt Peters of een landelijk meldpunt gaat bijdragen aan het interne gesprek over sociale veiligheid. Er bestaat volgens hem zelfs het risico dat het alleen maar tot extra werk en een toename van polarisatie en wantrouwen leidt: Het instellen van een meldpunt “klinkt mooi, want het klinkt als een echte actie, als iets wat wij kunnen doen, maar het risico daarvan is dat mensen op scholen denken: weet je wat, ik ga het hier niet oplossen, ik bel wel even rechtstreeks met Den Haag. Ik denk dat het geen verstandig plan is.”

In een motie, die dinsdag 19 april werd aangenomen in de Tweede Kamer, verzoekt Peters de regering dan ook om “eerst middels een uitvoeringstoets bij scholen te onderzoeken of een landelijk meldpunt sociale onveiligheid bij gaat dragen aan het terugdringen van pesten in de klas.”

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten