Publicatie-
datum:

30 november 2022

Publicatiedatum: 30 november 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

Stichting SBI / Campus Landgoed Zonheuvel, Verus, Museon/Omniversum en het Lab Toekomstige Generaties zijn betrokken bij de ontwikkeling van dit lesprogramma. Door het programma aan zo veel mogelijk scholen beschikbaar te stellen, kan toekomstdenken een integraal onderwijs van het onderwijs worden. Toekomstdenken is denken volgens een bepaalde structuur, waarbij het doel is om een voorstelling van de toekomst te maken. Vragen die daarbij helpen, zijn:

  • Hoe nemen we het welzijn van toekomstige generaties vandaag mee?
  • Wat kunnen we doen voor de wereld van onze achterkleinkinderen?
  • Wat zouden jij en ik vandaag willen doen om de aarde met een goed gevoel door te geven aan volgende generaties?

Aan de slag

Via dit programma leren jongeren in het heden, met het verleden als basis, bewuste keuzes maken waarin ze vandaag al zoveel mogelijk rekening houden met het welzijn van toekomstige generaties.

Onderdeel van het programma dat samen met de school wordt vormgegeven is onder meer een bezoek aan One Planet van Museon/Omniversum in Den Haag, een inspireerde bijdrage van Jan van de Venis, Ombudspersoon Toekomstige Generaties en ondersteuning door ervaren onderwijsadviseurs. Door middel van het planten van bomen als slot van het lesprogramma geven we letterlijk invulling aan hoopvol en hands-on.

Meer informatie over de mogelijkheden op jouw school? Neem contact op via [email protected].

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten