Publicatie-
datum:

16 juni 2020

Publicatiedatum: 16 juni 2020
Onderwijs en samenleving

Zij willen de bezuiniging van tafel te krijgen, zodat kinderen op Curaçao niet het slachtoffer worden van de coronacrises. De uitgelekte plannen hebben forse gevolgen voor het voortbestaan van het bijzonder onderwijs, laat Maghalie van der Bunt-George weten. Zij is directeur van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) op Curaçao en vertelt dat de voorgestelde korting van 18 procent aanzienlijk groter is dan het totale budget voor de materiële kosten. “Het volledig of deels schrappen van deze kosten betekent in de praktijk dat er geen geld meer is voor elektriciteit, water, schoonmaak en schoolmaterialen. Vanwege de coronamaatregelen kunnen wij natuurlijk niet bezuinigen op schoonmaak van schoolgebouwen, wat iedere dag moet gebeuren. En ook niet op water en elektriciteit.”

Niet korten op de materiële kosten, zou tot gevolg hebben dat schoolbesturen moeten snijden in de personeelskosten. Dit heeft direct consequenties voor de leerlingen in de klas. Van der Bunt: “Voor het funderend onderwijs in Curacao houdt dit in dat we afscheid moeten nemen van 150 leerkrachten. Dat komt bovenop de 12,5 procent die docenten al moeten inleveren op hun salaris vanwege de coronacrisis. Een gevolg kan zijn dat we de klassen moeten vergroten tot 40 kinderen. Een ander gevolg: schrappen van de toch al minimale leerlingenzorg. Dat betekent dat we het dit handjevol maatschappelijk werkers, intern begeleiders en remedial teachers zullen moeten ontslaan. Juist nu de sociale problematiek op ons eiland enorm is, moet de leerlingenzorg eerder worden opgeschaald dan afgebroken.”

Blijf staan voor onze kinderen

‘Als onderwijs prioriteit nummer één is voor de regering, dan moet dat ook juist nu uitgedragen worden, dan moeten alle andere ministeries die prioriteit erkennen. Nu zegt de regering in feite dat het onderwijs niet te financieren is. We hebben met minister (Eugene Rhuggenaath) gesproken en hem gesmeekt: ‘Alsjeblieft blijf staan voor onderwijs en voor onze kinderen,’ aldus Lisette van Lamoen-Garmers van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) in het Antilliaans Dagblad.

Maghalie van der Bunt heeft een duidelijke oproep aan politici in Den Haag: “Sinds 10 oktober 2010 heeft Curaçao tien ministers van onderwijs gekend. Wie behartigt nu in deze crisis de belangen van het onderwijs? Investeer via de schoolbesturen rechtstreeks in het onderwijs, desnoods via een onafhankelijke commissie. Zorg dat het onderwijs op het eiland niet failliet gaat.”

Lees de hele brandbrief

Gerelateerde berichten