Publicatie-
datum:

12 maart 2020

Publicatiedatum: 12 maart 2020
Onderwijs en samenleving

Opvang op school

De brief werd opgesteld naar aanleiding van de persconferentie van de Veiligheidsregio Brabant, dinsdag. Daar werd een oproep aan het onderwijs gedaan of het niet mogelijk was prioriteit te geven aan de opvang van kinderen, met vrijwilligers wellicht, en klassen niet naar huis te sturen. Het beeld werd geschetst van ouders die niet meer aan het werk kunnen of hun kind moeten laten opvangen bij opa en oma die wellicht in de risicogroep zitten.

“Wij willen met het onderwijs praten of het niet mogelijk is om de opvangfunctie van kinderen in scholen belangrijker te laten zijn dan het ook goed geven van onderwijs”, zei burgemeester Theo Weterings van Tilburg. Als kinderen op school worden opgevangen, schetste hij, staan ook werknemers in de zorg minder snel voor het dilemma dat ze eigenlijk aan de slag willen maar geen opvang hebben.

En die oproep kwam als een verrassing. “Wij moeten al álle zeilen bijzetten om onderwijs te blijven verzorgen”, zegt Ton Reijnen, directeur-bestuurder van Stichting Sint-Christoffel met 8 scholen in Brabant. “Natuurlijk kunnen en willen we in gesprek als er meer van ons gevraagd wordt dan hetgeen we op dit moment allemaal al doen, maar als je zo’n oproep doet, licht ons dan aan de voorkant in.”

Ouders voor de klas

Duizenden Brabantse leerlingen zitten momenteel thuis. Omdat ze zelf ziek gemeld zijn, of omdat scholen klassen naar huis moeten sturen. De scholen in die provincie doen er álles aan om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen, schrijven de bestuurders in hun brief. Parttimers komen extra werken, stagiaires helpen mee, ouders met een lesbevoegdheid zijn ingezet, de vervangerspool is leeg.

Nauwe overleg

“Het naar huis sturen van een klas is geen lichtvaardige beslissing en een uiterste stap voor een directeur, waarbij alle mogelijke oplossingen binnen scholen de revue gepasseerd zijn. Pas als er echt geen oplossing meer is gaat een klas naar huis”, aldus de besturen. “Onderwijs en kinderopvang gaan graag met u in gesprek.”

Gerelateerde berichten