Publicatie-
datum:

2 december 2020

Publicatiedatum: 2 december 2020
Burgerschap Identiteit

Inside-out, dat vijf maanden duurt, is bedoeld voor jongeren die na de middelbare school niet meteen weten wat zij aan vervolgstudie willen doen. Hiervoor heeft De Wittenberg onderzoek gedaan en een aanbod ontwikkeld. ''Je kunt in een tussenjaar gaan werken of reizen, maar je kunt je ook bezinnen op God en je toekomst door bijvoorbeeld een bijbelschool te doen. Bij ons kan allebei, omdat onze opleiding slechts vijf maanden is'', vertelt directeur Frans Hoogendijk.

Jongeren komen binnen met uiteenlopende vragen. Van hoe ze zich kunnen verdiepen in het geloof en dichterbij God komen, tot wat de volgende stap is in hun leven en wie ze nu echt zijn. ''Jongeren die specifiek aparte tijd willen om te verdiepen in God en het geloof zijn welkom. Maar ook voor degenen van wie de vervolgstap in hun leven nog niet concreet genoeg is.''

Ervaringsgericht

Om al deze jongeren, die tussen de 17 en 25 jaar zijn, verder op weg te helpen, biedt Inside-out vier leerlijnen aan. Allereerst de geestelijke leerlijn, waarin wordt ingegaan op persoonlijk geloven en God. De leerlijn over missie gaat dieper in op wat Gods bedoeling is in deze wereld en hoe onze inzet op het gebied van bijvoorbeeld economie en duurzaamheid daarbij past. Dit is met name ervaringsgericht, omdat jongeren hierbij regelmatig bij organisaties op excursie gaan en concrete opdrachten krijgen.

Verder is er een persoonlijke leerlijn, waarbij jongeren aan de slag gaan met persoonlijke vragen. Door middel van coaching formuleren zij eigen leervragen en gaan zij hieraan werken. Tot slot is er de relationele leerlijn. Dit betekent dat de jongeren leven in een leefgemeenschap met anderen. Dit houdt in dat ze meedoen met getijdengebeden, samen activiteiten ondernemen en ook te maken krijgen met klusjes als corvee. Hoogendijk benadrukt dat alle deelnemers van Inside-out met deze vier leerlijnen te maken krijgen.

'Ze leren hier de verbinding tussen het geloof en hun toekomstvisie te vinden, zodat ze hierin hun weg kunnen bewandelen'

Missie en ontdekking

De vijf maanden Inside-out zijn erg ervaringsgericht. ''We zorgen dat jongeren in allerlei situaties verzeild raken waarin zij leren over de praktijk. Maar denk ook aan vakken als bezield leven, het leren van de hoofdlijnen van het Oude Testament en persoonlijk gebed.'' Voornamelijk in de leerlijn missie wordt ook aandacht besteed aan het ontdekken van Gods bedoeling voor deze wereld en hoe jongeren hier in hun eigen leven verbonden mee kunnen raken. Zo leren jongeren hoe zij zich verhouden tot wereldgodsdiensten, wordt onder meer een bezoek gebracht aan een moskee en wordt aandacht besteed aan betrokkenheid in de samenleving.

Maar hoe helpt dit tussenjaar jongeren? ''Dat ligt er natuurlijk aan met welke vragen zij binnenkomen'', legt Hoogendijk uit. Zo noemt hij het voorbeeld van een jongere die geïnteresseerd was in economie maar het lastig vond om dit met het geloof te combineren. ''Deze jongere leerde hoe je met getallen recht kunt doen. Daarnaast hadden we ook iemand met belangstelling voor biologie. Maar deze jongere had ook een groot rechtvaardigheidsgevoel en is uiteindelijk in een gerechtelijk laboratorium gaan werken. Ze leren hier de verbinding tussen het geloof en hun toekomstvisie te vinden, zodat ze hierin hun weg kunnen bewandelen.''

Retraites

Behalve het tussenjaar, biedt De Wittenberg ook retraites aan. In principe zijn deze voor een bredere doelgroep, al focust de hogeschool zich wel op jongeren. ''We zijn nu zo’n 1,5 jaar bezig met deze retraites en we merken bijvoorbeeld dat stilteretraites heel goed aansluiten bij de behoeften.'' Maar zo is er komend jaar ook een retraite met als thema ‘Angst om iets te willen missen’. ''Dit zijn echt onderwerpen die bij de huidige tijd en het gevoel van jongeren passen.''

Daarnaast onderzoekt de hogeschool ook of zij voor andere scholen en catechisatiegroepen een ‘Wittenberg Experience’ kan organiseren. Het idee is om dan in verkorte vorm (24 of 48 uur) aan de slag te gaan met thema’s als het geven van toekomstperspectief en verbinden met God. ''Voor scholen is dit de uitgelezen kans om hun leerlingen te laten zien hoe ze een manier tot omgang met God ontwikkelen en in welke vormen dit kan. We hopen hierbij aan de sluiten bij de vraag waar scholen mee zitten.''

Gerelateerde berichten