Publicatie-
datum:

12 december 2019

Publicatiedatum: 12 december 2019
Bedrijfsvoering Samen besturen

NEE 1

Stel, u heeft een loonsom van rond de € 18.000.000. De premie voor de Ziektewet bedraagt 0,13% van de loonsom = € 23.400 per jaar. En stel nou dat u eigenrisicodrager wordt voor de Ziektewet en 2 medewerkers die ziek uit dienst gaan. Dan moet u conform de Ziektewet het loon voor maximaal 2 jaar doorbetalen. Deze uitkeringslasten kreeg u niet vergoed van het UWV en als u eigenrisicodrager wordt, krijgt u ze ook niet vergoed.
Uitbesteding van het casemanagement en inrichting van de Ziektewet kost bij een externe partij gemiddeld € 3.000 per jaar. En bij 2 zieke medewerkers betaalt u gemiddeld voor het casemanagement € 1.500 per ziekmelding. Totale kosten per jaar: € 6.000. Als u dit wegzet tegen een premie die het UWV in rekening brengt (€ 23.400), ziet u al snel het financiële voordeel.

NEE 2

Uw loonsom bedraagt ongeveer € 6.000.000. De beschikking geeft aan dat er in 2018 aan uw medewerkers of ex-medewerkers WGA-uitkeringen zijn uitbetaald van zo’n € 24.000.
De WGA-premie bedraagt voor het komende jaar 0,68% van de loonsom = € 40.800. Had u niemand een WGA-uitkering hoeven betalen, dan was de premie 0,19% geweest = € 11.400
Conclusie: WGA-uitkeringen in 2018 kosten u geen € 24.000 maar € 29.400, en dit voor een aantal jaren.

En dan is het nog de vraag of deze uitkeringen terecht aan uw organisatie zijn toegerekend. Is in deze situatie eigenrisicodragerschap voor de WGA interessant? Een derde NEE: financieel niet maar wellicht wel beleidsmatig.

Kortom: betaal de premies van de beschikking Werkhervattingskas niet klakkeloos, maar laat iemand meedenken of er wellicht slimmere, voordeliger oplossingen voor u zijn.
Neem gerust contact op met Carola van der Meeren, 06 21 81 84 53, zij helpt u graag verder.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten