Publicatie-
datum:

30 augustus 2023

Publicatiedatum: 30 augustus 2023

Geachte leden,

U hebt wellicht gelezen dat Mark Buck, ons lid van het College van Bestuur, sinds kort naast zijn functie bij Verus, waarnemend voorzitter is van het CDA. Hij was vicevoorzitter van deze partij, maar door het vertrek van de voorzitter is het zijn taak om deze functie vooralsnog waar te nemen.

Wij hechten er als RvT aan u te informeren over de vraag hoe wij met deze tijdelijke situatie omgaan.

Wij hebben als remuneratiecommissie van de RvT met Mark gesproken. In dit gesprek hebben we kunnen vaststellen dat deze tijdelijke verantwoordelijkheid op geen enkele manier in mindering komt op zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Verus. Mark is en blijft volledig beschikbaar en verantwoordelijk voor Verus. Wij houden als RvT nauw contact met Mark over deze situatie.

Als u hierover een nadere toelichting wenst, vragen we u om ons te mailen via [email protected] (Marijke Floris, secretaris Verus).

Namens de Raad van Toezicht van Verus,

Hein van der Loo

Jan Hol

Remuneratiecommissie RvT Verus

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten