Publicatie-
datum:

25 maart 2020

Publicatiedatum: 25 maart 2020
Onderwijs en samenleving

Deze onwerkelijke tijd van crisis doet een enorm beroep op ons doorzettingsvermogen, op onze saamhorigheid.

Met het onderwijs in ons land dragen we verantwoordelijkheid voor een vitaal proces in onze samenleving: de opleiding en ontwikkeling van jonge mensen. We bouwen, vanuit onze christelijke waarden, aan het sociale weefsel van de toekomst.

Ik spreek namens de Raad van Toezicht graag mijn vertrouwen uit naar bestuur en medewerkers van Verus. Ik moedig jullie aan om de ondersteuning van onze leden extra kracht bij te zetten. Zoals jullie daar - zo weet ik - elke dag (op afstand) hard aan werken.

Geachte leden van Verus, met groot respect voor de inzet en daadkracht die u op dit moment toont, wens ik u kracht en zegen. Samen sterk!

Hartelijks!

Namens de Raad van Toezicht
Hein van der Loo
Voorzitter

Gerelateerde berichten