Publicatie-
datum:

20 december 2023

Publicatiedatum: 20 december 2023
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Bij contact met Verus krijg je in de eerste week van de kerstvakantie een voicemail met desbetreffende informatie te horen.

Grote spoed?

Bij grote spoed kun je in de eerste week van de vakantie voor juridische zaken contact opnemen met Peter Sels. Voor spoedvragen rondom zorgverzekeringen of andere verzekeringen kun je terecht bij Lex Joosten. Voor overige spoedvragen kun je contact opnemen met Marijke Floris.

De eerstvolgende nieuwsbrief van Verus verschijnt op donderdag 11 januari 2024.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten