Publicatie-
datum:

21 december 2022

Publicatiedatum: 21 december 2022
Bedrijfsvoering Samen besturen

Bij contact met Verus krijg je in de eerste week van de kerstvakantie een bandje als voicemail te horen.

Grote spoed?

Bij grote spoed kan in de eerste week van de vakantie voor juridische zaken contact op worden genomen met Peter Sels, voor spoedvragen rondom zorgverzekeringen of andere verzekeringen kun je terecht bij Lex Joosten en voor overige spoedvragen bij Marijke Floris.

NB De eerstvolgende nieuwsbrief van Verus verschijnt op 12 januari 2023.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten