Publicatie-
datum:

29 november 2023

Publicatiedatum: 29 november 2023
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Voorts is door het CvB een toelichting gegeven op de stand van zaken binnen de vereniging, in het algemeen en meer specifiek op financieel gebied. Vooruitkijkend is gesproken over de focuspunten voor 2024, die de basis vormen voor de beleidsrijke begroting van Verus. De ALV heeft ingestemd met de contributie 2024, als onderdeel van deze begroting. Het motto voor 2024 is ‘samen zijn én samen doen’. Op deze manier benadrukt Verus het belang én de waarde van het zijn van een vereniging.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten