Publicatie-
datum:

25 augustus 2021

Publicatiedatum: 25 augustus 2021
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Je kunt ook nog steeds onze ALV terugkijken. De vergadering werd opgesplitst in twee delen. Het formele deel bestond uit het behandelen van de actuele stand van zaken, de vaststelling van de jaarrekening 2020 en werd er ingestemd met de aanpassing van de omvang van de Raad van Toezicht (van 7 naar 5 leden). Eveneens werd de procedure besproken voor de vacatures in de RvT die per eind dit jaar ontstaan.

Het tweede deel van de ALV stond in het teken van de publicatie ‘De school als bouwplaats’ van prof. dr. Erik Borgman, die alle leden van Verus ook ontvangen hebben (digitaal en per post). Erik Borgman ging over dit thema in gesprek met Béjanne Hobert en Erik Abbink, 2 bestuurders en Verus-leden. Onder leiding van Jacomijn van der Kooij ontstond een bijzonder boeiend gesprek over de school als bouwplaats, over de vrijheid van én vrijheid voor onderwijs, wat dit vraagt van een ieder in het onderwijs – en zeker van bestuurders. En wat er nodig is om in deze vrijheid te stappen.

Terugkijken

Deel 1: regulier overleg ALV

Deel 2: thema-overleg ‘De school als bouwplaats’

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten