Publicatie-
datum:

12 september 2019

Publicatiedatum: 12 september 2019
Onderwijs en samenleving

De nieuwjaarsreceptie van de Haagse Koningin Beatrixschool heeft dit jaar een bijzonder karakter. Na het welkomstwoord van directeur Lineke de Jong begeeft een grote groep ouders, kinderen en leerkrachten zich in de richting van de drukke en gevaarlijke Wouwermanstraat, naast de school. De ouders hadden, tijdens een speciale bijeenkomst in mei, aangegeven wat ze graag in hun wijk verbeterd zouden zien. Minder vuil op straat, meer sociale veiligheid en een betere oversteekplaats voor hun kinderen.

Speciale verkeersborden

Binnen het project Buurtversterking vanuit de basisschool, dat op de Koningin Beatrixschool, met ondersteuning van Verus en Locus33, sinds 2017 draait, wordt besloten om als eerste de verkeerssituatie aan te pakken. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie is het resultaat te zien. Vlaggen, met de handen van de kinderen erop om aandacht voor het probleem te vragen, worden aan het hek bevestigd.

Photo 2019 09 11 14 49 57

Verkeerspaaltjes (Hageneesjes) zijn al een paar dagen daarvoor met kinderhanden beschilderd. Twee speciaal in overleg met de Gemeente Den Haag gemaakte verkeersborden worden in de betreffende straat onthuld door wethouder Bert van Alphen die vroeger zelf ook voor de klas stond.

“Het is echt goed dat dit aandacht krijgt. Ik woon hier recht tegenover en ik heb het echt al regelmatig mis zien gaan met kinderen”, zegt één van de aanwezige moeders. Het is duidelijk dat ouders hier graag voor in de regen gaan staan want het baart ze zorgen. Op termijn komt er hopelijk een verandering van het stratenplan maar nú heeft het nog even alle aandacht nodig. En dat punt is vanmiddag gemaakt.

School-ouders-buurt

Het project Buurtversterking vanuit de basisschool rust op drie pijlers: school-ouders-buurt, en heeft Positive Behavior Support (PBS) als pedagogische basis. Er is gestart met teamtrainingen door Verus om in de klassen met positieve bekrachtiging te gaan werken. Gaandeweg zijn ook de ouders steeds meer betrokken. Zo werd in mei van dit jaar een bijeenkomst voor hen georganiseerd waar onder leiding van een deskundige op het gebied van diversiteit gepraat werd over positief opvoeden. Hoe wordt dat in verschillende culturen eigenlijk beoordeeld en hoe geven mensen elkaar of hun kinderen dan precies complimenten? Er was herkenning en er werd veel gelachen.

Tijdens deze bijeenkomst werden ook de wensen van ouders beluisterd gericht op een meer positieve buurt waar hun kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Met deze verkeersactie tot gevolg.

Vanuit Locus33 worden inmiddels ook de wijk-overleggen bezocht, vindt er terugkoppeling plaats en zó ontstaat een steeds sterkere band tussen school, ouders en wijkorganisaties. Voor het najaar worden alweer nieuwe plannen gemaakt, mogelijk samen met één van de andere buurtscholen, gericht op onderlinge ontmoeting en samenwerking en natuurlijk op veel plezier met elkaar.

Gerelateerde berichten