Publicatie-
datum:

15 december 2021

Publicatiedatum: 15 december 2021
Onderwijs en samenleving Samen leven

Het kabinet heeft deze maatregel op het advies van het OMT genomen, vooral nu er zorgen zijn over de opkomende omikronvariant. Aangezien de kerstvakantie dit jaar pal voor de Kerstdagen begint, kunnen kinderen onbewust hun oudere familieleden besmetten. Dit schrijft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een persbericht.

Minister Slob stelt hierin dat het heel belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen om de basisscholen zoveel mogelijk open te houden. ‘’Maar we moeten in het kabinet meerdere belangen zorgvuldig tegen elkaar afwegen. Het was een hele moeilijke keuze, maar helaas hebben we toch moeten beslissen de scholen te sluiten vanwege de zorgen over de omikronvariant. Ik realiseer me dat we daarmee opnieuw veel vragen van scholen en ouders.’’

Zelftesten

Eerder werd ook al geschreven over de levering van de gratis zelftesten, waarvan de tweede levering nog voor de kerstvakantie plaatsvindt. Dit gaat zoals planning door. Het ministerie gaat ervanuit dat er vanwege noodopvang altijd wel iemand op school aanwezig is en moet er voor de leraren en kinderen die bij de noodopvang zijn, wel genoeg testen aanwezig zijn. Indien er niemand aanwezig is, wordt er na de kerstvakantie een nieuwe levering ingepland.

Verus

Vanwege het vrij late besluit om de basisscholen dicht te houden in de week voor de kerstvakantie, heeft Verus helaas geen specifiek aanbod kunnen ontwikkelen in de vorm van dagopeningen of een alternatief voor kerstviering. Wel hebben wij een reeks handreikingen en materialen rondom Advent voor PO, VO en MBO ontwikkeld. Hiermee kunnen leerkrachten en docenten aandacht besteden aan hoop en moed houden, ook in donkere tijden. We hopen dat dit voor jullie inspiratie kan bieden om ook volgende week nog verbinding te houden met de klassen, juist in opmaat naar kerst. De materialen vind je op start.verus.nl.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten