Publicatie-
datum:

3 februari 2021

Publicatiedatum: 3 februari 2021
Identiteit

Ook zijn ‘best en poor practices’ hierin opgenomen waarvan geleerd kan worden. De belangrijkste conclusie is dat de onderwijssector op de goede weg is, maar over de gehele breedte nog wel onder de norm scoort. Verus ondersteunt en adviseert haar leden ook op het belangrijke terrein van privacy en AVG en onderkent het belang van dit rapport. Lumen Group publiceert dit rapport om waarde toe te voegen aan de gehele sector en de AVG goed na te leven.

Het benchmarkrapport is gratis op te vragen.

Gerelateerde berichten