Publicatie-
datum:

13 oktober 2021

Publicatiedatum: 13 oktober 2021
Bedrijfsvoering Samen sterker

Er is sprake van een Anw-hiaat als iemand van wie de partner overlijdt en die (een) kind(eren) verzorgt die jonger zijn dan 18 jaar, een lage of geen uitkering krijgt op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Tot mei 2018 was dit voor deze groep nabestaanden geregeld in de pensioenregeling van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), waarbij onder anderen de mensen uit het onderwijs zijn aangesloten. Toen het ABP dit uit de pensioenregeling haalde, konden schoolbesturen die bij Verus zijn aangesloten via Aon of bij Loyalis een Anw-hiaatverzekering afsluiten.

Loyalis is inmiddels overgenomen door verzekeraar ASR. Die stuurde in juli jongstleden een brief naar deelnemende besturen over een verlengingsvoorstel. In die brief staat een omzetting aangekondigd naar ongunstigere verzekerde bedragen dan in het oorspronkelijke Loyalis-aanbod.

Betere verhouding premie en dekking

Het kan verstandig zijn contact op te nemen met Verus. Verus kan dan in samenwerking met Aon een Anw-hiaatoplossing voor jou uitzoeken. Deze is weliswaar eveneens belegd bij ASR, maar kent een betere verhouding tussen premie en dekking.

Als je hier meer over wilt weten, kan je contact opnemen met Carola van der Meeren, 06-21818453 [email protected].

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten