Publicatie-
datum:

3 december 2021

Publicatiedatum: 3 december 2021

Aansluitend aan het formele deel van de ALV vond een gesprek plaats over het advies van de Onderwijsraad over de vrijheid van onderwijs. Onder leiding van Jacomijn van der Kooij spraken Edith Hooge (voorzitter van de Onderwijsraad), Sophie van Bijsterveld (hoogleraar Religie, recht en samenleving) en Jan Jacob van Dijk (voorzitter CvB Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden) over het advies. Voor het advies was veel waardering, met name omdat de Onderwijsraad afrekent met de suggestie dat artikel 23 de segregatie in het onderwijs bevordert en in de tweede plaats omdat de Onderwijsraad constateert dat de overheid voldoende instrumentarium heeft om in te grijpen bij incidenten en het niet nodig is artikel 23 daarvoor te wijzigen.

Ruimte delen

Het gesprek werd spannend toen het ging over de common ground versus de eigen ruimte voor scholen. Hierover kwamen ook verschillende vragen vanuit de ‘zaal’, zoals of common ground gelijk is aan wat mainstream Nederland vindt, of dat het begrip democratische rechtstaat niet teveel wordt opgerekt vanuit de gedachte van common ground. Na onderlinge bespreking en verduidelijking vatte Edith Hooge de discussie als volgt samen “Grenzen stellen, ruimte laten, ruimte nemen en delen.”

Jan Jacob van Dijk benoemde de opdracht die het bijzonder onderwijs heeft om ook te verduidelijken waar ze voor staat, naar ouders en anderen. Op welke manier wordt het ‘bijzondere’ zichtbaar? Edith Hooge voegt toe dat deze opdracht net zo goed geldt voor het openbaar onderwijs.

Acceptatieplicht

Een ander interessant punt was tijdens een discussie tussen Jan Jacob van Dijk en Sophie van Bijsterveld over de acceptatieplicht. “Ik ben daar de afgelopen jaren anders over gaan denken”, zegt Jan Jacob van Dijk. “Het zal amper iets teweeg brengen als er een acceptatieplicht komt. Ik ben er niet tegen.” Maar Sophie van Bijsterveld is het daar niet mee eens: “Als het toch niet veel uitmaakt, behoudt dan de huidige mogelijkheden voor toelating. Het is voor een kleine groep belangrijk en niet nodig om een plicht in te voeren.”

Verus bedankt alle leden die aanwezig waren tijdens deze digitale ALV. Komende week stellen we de opname van de ALV (formeel deel en de themabespreking) ter beschikking aan alle leden via onze website en nieuwsbrief.

De benoeming van de twee leden van de raad van toezicht is onder voorbehoud van goedkeuring door de AFM.

Terugkijken

Bekijk hier het formele deel van onze ALV terug:

Bekijk het tweede, interactieve gesprek terug:

Gerelateerde berichten