Publicatie-
datum:

2 november 2022

Publicatiedatum: 2 november 2022
Bestuur en samenwerking Samen sterker

Tijdens het formele deel van de ALV geeft het college van bestuur een overzicht van de gang van zaken in en om de vereniging en wordt de begroting 2023 toegelicht. Ter vaststelling wordt de contributie 2023 aan de leden voorgelegd.

Na dit formele deel volgt een thematisch deel, dat in het teken staat van leidende principes waar bestuurders in het katholiek en protestants-christelijk onderwijs zich door laten leiden.

Alle leden ontvangen binnenkort een formele uitnodiging per mail met de mogelijkheid tot aanmelding.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten