Publicatie-
datum:

2 november 2022

Publicatiedatum: 2 november 2022

Tijdens het formele deel van de ALV geeft het college van bestuur een overzicht van de gang van zaken in en om de vereniging en wordt de begroting 2023 toegelicht. Ter vaststelling wordt de contributie 2023 aan de leden voorgelegd.

Na dit formele deel volgt een thematisch deel, dat in het teken staat van leidende principes waar bestuurders in het katholiek en protestants-christelijk onderwijs zich door laten leiden.

Alle leden ontvangen binnenkort een formele uitnodiging per mail met de mogelijkheid tot aanmelding.

Gerelateerde berichten