Publicatie-
datum:

6 januari 2021

Publicatiedatum: 6 januari 2021
Bedrijfsvoering

Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen ook voor basisonderwijs

Binnenkort (per 1 februari 2021) treedt de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen in werking voor het basisonderwijs. Zo hoopt het kabinet dat het aanbod van scholen beter aansluit bij de wensen van ouders en leerlingen. Initiatiefnemers kunnen vanaf 1 juni 2021 via de vernieuwde stichtingsprocedure een school starten.

Verstrekking licentie dans- en muziekonderwijs

Scholen in het basisonderwijs kunnen vanaf dit jaar ook een licentie voor dans- en muziekonderwijs (DAMU-licentie) krijgen. In het middelbaar onderwijs was dit al zo, maar basisscholen kunnen in maart een aanvraag doen voor de licentie. Door de introductie van de DAMU-licentie in het basisonderwijs wordt een doorlopende leerlijn gecreëerd en kunnen leerlingen hun talenten op het gebied van dans en muziek ontwikkelen. Let op: er kan maar aan twaalf scholen een licentie worden verleend. Zij zullen samenwerken met een van de twaalf DAMU-scholen in het vo en met een hbo-instelling voor dans of muziek.

Subsidie reiskostenregeling voor leerlingen dans- en muziekonderwijs

Voor basisschoolleerlingen die al bezig zijn in het vooropleidingstraject van een hbo-instelling voor dans of muziek (DAMU) is er per augustus 2021 een tegemoetkoming voor reiskosten beschikbaar. De criteria om hiervoor in aanmerking te komen, zijn:

  • De leerling moet ingeschreven staan op een basisschool met een DAMU-licentie
  • De leerling moet ingeschreven staan op een hbo-vooropleiding dans of muziek
  • Een minimale reisafstand
  • Maximaal inkomen van de ouders

Subsidieregeling voor aanpak laaggeletterdheid

De nieuwe Tel mee met Taal subsidieregeling voor 2021-2024 lijkt op de regeling van de afgelopen vier jaar, maar heeft enkele punten uitgebreid en aangepast. Zo kan er, naast de subsidie voor laaggeletterde werknemers en ouders, ook subsidie worden aangevraagd voor praktijkgerichte experimenten. Zo is er dit jaar eenmalig 6 miljoen euro extra aan subsidie beschikbaar gesteld om (digitaal) laaggeletterde werknemers te scholen.

Subsidieregeling voor extra begeleiding en nazorg mbo

Onderwijsinstellingen kunnen via de subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo financiering krijgen voor extra begeleiding van mbo-studenten en nazorg aan gediplomeerde schoolverlaters. De begeleiding focust zich op de overstap naar een andere opleiding, het vinden van een baan of doorstroming naar andere instanties die hulp kunnen bieden. De subsidieregeling wordt vermoedelijk na half januari gepubliceerd. Het aanvragen van subsidie kan van 22 januari 2021 tot en met 22 februari 2021.

Extra hulp voor de klas-regeling

Eerder (in november 2020) werd de regeling Extra hulp voor de klas bekendgemaakt. Nu is deze gereed en stelt het kabinet 210 miljoen euro beschikbaar waarmee scholen en instellingen in het basis,- en voortgezet onderwijs en mbo extra hulp kunnen inschakelen tijdens de coronapandemie. Zo krijgen scholen een financiële steun om extra personeel in te zetten, ondersteuners te laten meehelpen en online gastlessen aan te bieden. Er kan tot 24 januari 2021 een aanvraag worden ingediend.

Gerelateerde berichten