Publicatie-
datum:

27 januari 2021

Publicatiedatum: 27 januari 2021
Onderwijs en samenleving

Het is nadrukkelijk geen vervanging maar een aanvulling op de diverse protocollen en richtlijnen. In dit nieuwe document wordt onder meer ingegaan op de protocollen voor het basis- en voortgezet onderwijs in schooljaar 2020/2021. Daarnaast, vanwege de lockdown die per 16 december inging, wordt er onder meer ook ingegaan op de situatie voor leerlingen met ouders in cruciale beroepen, kwetsbare leerlingen en eindexamenleerlingen.

Net zoals in eerdere varianten komen hygiëne, ventilatie, tijdelijke prioriteit van onderwijspersoneel bij coronatesten en wat te doen bij coronabesmettingen aan bod.

Gerelateerde berichten