Publicatie-
datum:

7 december 2023

Publicatiedatum: 7 december 2023
Identiteit Samen leven

Met de lezing van Stijn Sieckelinck, lector Youth Spot aan de Hogeschool van Amsterdam, over het belang van waarden en dialoog in het onderwijs trapten we enthousiasmerend af. Het was erg goed te zien hoe leden van verschillende stichtingen en scholen elkaar wisten te vinden in de uitwisseling over hun visie en praktijk. Er was prikkelende en richtinggevende inhoud en er was plezier en ontspanning. Tijdens de dag waren er twee rondes met werksessies die werden begeleid door een aantal leden van Verus en andere experts. Zo deelden grote groepen hun ideeën over bijvoorbeeld de waarde van de confessionele schooldenominatie bij het omgaan met diversiteit, de rol van Bijbelverhalen in die context van diversiteit, het voeren van goede gesprekken over waarden en overtuigingen, de Islam en inclusie, de rol van onderzoek, de treffende films over gender en seksuele identiteit van Start Verus.

Veel van de aanwezigen gaven tijdens of na de dag aan enthousiast geraakt te zijn door de tijd die er was ingeruimd voor uitwisseling en ontmoeting, voor de inspiratie die er werd geboden. Aan het eind van de dag herkenden de aanwezigen zich allen in hun wens de verhouding tussen levensbeschouwing en diversiteit aandacht te blijven schenken. Daarbij staan de adviseurs identiteit van Verus je graag bij.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten