Publicatie-
datum:

10 juni 2020

Publicatiedatum: 10 juni 2020
Bedrijfsvoering

Het aanvullend geboorteverlof bedraagt ten hoogste vijf gehele weken, gebaseerd op de arbeidsduur per week. Wanneer een werknemer dit aanvullend geboorteverlof wil opnemen, moet dat binnen 6 maanden na de geboorte van het kind gebeuren. Voorwaarde om aanspraak te maken op aanvullend geboorteverlof is wel dat eerst het ‘standaard’ geboorteverlof (van eenmaal de arbeidsduur per week) is genoten.

Binnen zes maanden

Als een werknemer gebruik wil maken van dit verlof, moet hij dit minimaal vier weken van tevoren schriftelijk bij de werkgever kenbaar maken. De werknemer kan ervoor kiezen om het verlof aansluitend op te nemen, maar hij kan er ook voor kiezen om het in overleg met de werkgever te spreiden over een langere periode. Voorwaarde blijft wel dat het verlof binnen 6 maanden na de geboorte van het kind wordt opgenomen. Alleen als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang kan de werkgever in overleg met de medewerker de manier waarop de medewerker het verlof wil invullen, tot twee weken voor de ingangsdatum wijzigen.

Maximum dagloon

Gedurende de periode van aanvullend geboorteverlof kan de werknemer aanspraak maken op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon. Daarbij geldt een maximum dagloon.
In de Cao PO is het recht op aanvullend geboorteverlof opgenomen in artikel 8.6. lid 1 onder l. In deze Cao is nog aanvullend bepaald dat de werkgever het inkomen van de werknemer dient aan te vullen tot 100% van zijn salaris. In het voortgezet onderwijs is nog niet duidelijk of de nieuwe Cao VO ook een dergelijke aanvullende bepaling kent. Dit betekent dat werknemers die vallen onder de Cao VO vooralsnog alleen aanspraak kunnen maken op een uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon. Daarbij geldt een maximum dagloon.

Zie voor meer informatie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geboorteverlof-en-partnerverlof...

Meer weten? 

Nog vragen over het aanvullende geboorteverlof? Neem gerust contact op met onze juridische helpdesk, via telefoonnummer 0348 74 44 60 of [email protected].

Gerelateerde berichten