Publicatie-
datum:

27 januari 2021

Publicatiedatum: 27 januari 2021
Juridisch

Voorheen ontving je het volledige pakket met alle voorbeeldfunctiebeschrijvingen VO, wat vaak niet nodig bleek omdat maar een enkele functie geraadpleegd hoefde te worden. Dit bracht dus het onnodige zoekwerk met zich mee. Daarom hebben we de voorbeeldfuncties onderverdeeld naar categorieën en/of werkgebieden. De opmaak van de beschrijvingen is daarbij ook vernieuwd, zodat de leesbaarheid wordt bevorderd.

We hebben de volgende indeling gemaakt:

 • Beleid
 • Bibliotheek/mediatheek
 • Directie-Bestuur
 • Docenten
 • Facilitaire Zaken
 • Financieel Economische zaken
 • ICT
 • Instructie en assistentie
 • Managementondersteuning
 • Onderwijsbegeleiding
 • Onderwijsorganisatie
 • Overig management
 • P&O

Voorbeeldbeschrijvingen

Deze voorbeeldfunctiebeschrijvingen kun je in ongewijzigde vorm direct gebruiken voor jouw school. Wanneer je daarin wijzigingen aanbrengt, kunnen deze leiden tot een andere waardering. Mocht je dat wensen, dan kunnen wij de wijzigingen checken op consistentie en mogelijke effecten op de waardering van de functiebeschrijving. Ons team van SPO-gecertificeerde adviseurs is je daarbij graag van dienst.

Wij zijn bezig om dezelfde bewerking toe te passen op de voorbeeldfuncties PO. Zodra daar ook de nieuwe indeling voor gereed is stellen wij je daarvan op de hoogte.

Contact

Heb je vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze Afdeling Juridisch via 0348 74 44 48 of [email protected].

Gerelateerde berichten