Publicatie-
datum:

17 maart 2020

Publicatiedatum: 17 maart 2020
Bedrijfsvoering Juridisch Samen besturen

In eerste instantie lijkt de wet daarover duidelijk. De werkgever moet namelijk binnen één maand (nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd) schriftelijk of elektronisch een aanbod voor een vaste arbeidsomvang doen. De omvang dient daarbij tenminste gelijk te zijn aan de gemiddelde omvang van de arbeid in de voorafgaande periode van 12 maanden.

Maar voor hoeveel uur?

Een vraag waar het wetsartikel niet direct antwoord op geeft is of dit dan ook een vast aantal uren per week moet zijn? Of zou je ook een vast aantal uren per maand of per jaar mogen aanbieden?

De parlementaire geschiedenis bij de WAB geeft ons op dit punt gelukkig meer duidelijkheid. Uit de Memorie van toelichting is namelijk af te leiden dat er na één jaar ook een aanbod kan worden gedaan voor een vaste aantal arbeidsuren per maand of zelfs per jaar. Maar dan is het wel de bedoeling dat de werknemer per maand een vast salaris ontvangt. In die zin dient het salaris wel evenredig te worden verdeeld over de betreffende periode.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Mocht u naar aanleiding dit artikel nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de Juridische Helpdesk van Verus via [email protected] of telefonisch via 0348 74 44 60 (van ma t/m vr van 9.00-15.00 uur).

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten