Publicatie-
datum:

6 oktober 2021

Publicatiedatum: 6 oktober 2021
Bedrijfsvoering Samen sterker

Moet een WGA eigenrisicodragerverzekering Europees worden aanbesteed?

Ja, in de meeste gevallen moet er, gezien de hoogte van de premie, worden aanbesteed.

Wij bieden een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsregeling aan onze medewerkers, moet deze Europees worden aanbesteed?

Deze regeling moet worden aanbesteed omdat hier sprake is van een overheidsopdracht.

Wij bieden een semi-collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsregeling aan onze medewerkers

Deze regeling hoeft niet te worden aanbesteed. Het zijn hier de medewerkers die een vrije keuze hebben om deel te nemen.

Hoe kom ik erachter of ik een collectieve of semi-collectieve regeling heb afgesloten?

Dat kunnen wij voor je uitzoeken. Schroom dus niet om met ons contact op te nemen.

Ben ik verplicht om een aanvullende arbeidsongeschiktheidsregeling af te sluiten voor onze medewerkers?

Nee, dat ben je niet verplicht. Verus adviseert wel om medewerkers met enige regelmaat te informeren over de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Is het juridisch “waterdicht” als een medewerker een afstandsverklaring ondertekent?

Neem contact op met Verus en wij kunnen je, afhankelijk van de gemaakte keuze voor een collectieve en of semi- collectieve regeling, hierover adviseren. Carola van der Meeren kan jou hierin bijstaan.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten