Publicatie-
datum:

19 juni 2024

Publicatiedatum: 19 juni 2024
Onderwijs en samenleving Samen besturen

Kopzorgen

In het licht van mentaal welzijn werden lid College van Bestuur Mark Buck en impactmaker Sander Klaasse van Verus uitgenodigd om aan te sluiten bij een bijeenkomst van de KopZorgenRaad op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vlak voor de verkiezingen werd door expert- en jongerenorganisaties een lijst met aanbevelingen voor de aanpak van mentale problemen bij jongeren opgesteld. Dit heeft geleid tot de KopzorgenRaad, om het kabinet blijvend van advies te dienen.

Verus denkt graag mee met de KopzorgenRaad. Het is goed om uit te wisselen wat er al allemaal gebeurt en moet gebeuren op dit terrein. En om samen met andere onderwijsprofessionals, welzijnorganisaties, Robbert Dijkgraaf en Mariëlle Paul het gesprek te voeren over welke best practices er al zijn en welke veranderingen juist nog nodig zijn. Op weg naar meer gesprek over mentale gezondheid en minder kopzorgen!

Andere aanwezigen waren het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), DOOR HET GELUID, Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en Expertisecentrum Inclusief Onderwijs. Ook grote dank aan hun inzet!

In gesprek met Maarten van Ooijen

Recentelijk hadden we eveneens een waardevol gesprek met de staatssecretaris van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Maarten van Ooijen. Wij waren daar op uitnodiging van MissieNederland. Het was een rijk gesprek over het mentale welzijn van leerlingen en studenten naar aanleiding van het boek The Anxious Generation van Jonathan Haidt.

Drie belangrijke lijnen vanuit het gesprek:

  1. We leven in een samenleving die in de ban is van prestaties. Prestatiefascinatie noemen wij dat. Je telt mee als je goed presteert. Smartphones en met name social media versterken dit nog eens. Verus staat voor een samenleving die om betrokkenheid vraagt van alle mensen. Goed onderwijs biedt daarvoor ruimte, ziet alle talenten en gaat verder dan wat meetbaar is. Zodat alle jonge mensen hun eigen verantwoordelijkheid én hun eigen stem mogen ontdekken.
  2. We leven in een polariserende samenleving. Het is een samenleving waar we continu op zoek zijn naar onze eigen plek tegenover de ander. Social media hebben een paradoxale rol hierin: enerzijds brengt het allerlei mensen met elkaar in contact en tegelijkertijd versterkt het de bekende bubbels. De school als bouwplaats van de samenleving van morgen heeft hierin een unieke plaats. Het is de plek waar leerlingenleren omgaan met geluksmomenten en teleurstellingen, mogelijkheden en beperkingen, verschillen en overeenkomsten. Binnen de schoolmuren zien we de samenleving in de knop: hier groeien ze op tot unieke personen die deel uitmaken van en bouwen aan de samenleving
  3. We worstelen allemaal met de rol van smartphones en social media in ons leven. Het is niet enkel een probleem van de jonge generatie. Het werk van Jonathan Haidt is daarom ook een spiegel voor ons zelf. Wat staat ons te doen om de jonge generatie een eerlijke kans te geven werkelijk deel te worden van de samenleving en daaraan bij te dragen?

Panelgesprek op het Rotary Congres

Tijdens een panelgesprek op het Rotary Congres in Leusden zal Mark Buck samen Rotaract-lid Steven Cieraad en psychologe Sally Clarke het gesprek voeren over prestatiefascinatie. Wat is de impact van prestatiedruk in het onderwijs op de mentale gezondheid van leerlingen? Waar komt het door? En welke goede manieren zijn er om deze druk te verminderen en een gezonde leercultuur te bevorderen?

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten