Publicatie-
datum:

3 oktober 2019

Publicatiedatum: 3 oktober 2019
Identiteit

Coöperatie: kennis delen, samen optrekken

De coöperatie Leren voor morgen is opgericht omdat duidelijk werd dat op veel plaatsen in Nederland goede ontwikkelingen plaatsvinden die niet van bovenaf worden aangestuurd. Om te zorgen dat het leren voor duurzame ontwikkeling versneld wordt, en dat tijd en energie efficiënt worden gebruikt is het idee van de coöperatie ontstaan. Iedere onderwijsorganisatie kan zich daar bij aansluiten, een bijdrage leveren en profiteren van de kennis en ervaring van anderen.

Duurzame docent          

Docenten die gewoon zijn begonnen met het integreren van duurzame thema’s, die initiatief namen om projecten op te zetten, kunnen genomineerd worden voor de Duurzame docent van het jaar. Zo werkt het immers vaak: het begint met individuele initiatieven en na verloop van tijd gaan verschillende enthousiaste docenten en schoolleiders er een gezamenlijk project van maken. Lerend van de ervaringen wordt duidelijk dat leerlingen ‘aan gaan’ op het onderwerp en de vaak activerende manieren waarop je er mee aan de slag kunt gaan. Voor dit jaar kun je nog collega’s of jezelf aanmelden!

Kennis delen

Er is langzamerhand een gezamenlijk gedachtengoed ontstaan. Vaak kwamen scholen of natuur- en milieuorganisaties op verschillende plekken tot dezelfde conclusies: terwijl de zorgen groot zijn, en het begrip duurzaamheid vaag, als je gaat beginnen met de mogelijkheden die je ziet, dan gaat er een wereld voor je open, en daar worden zowel de docent als de leerlingen wijzer van.

Vanuit de projecten ontdekten verschillende partijen de zogenaamde ‘Whole school approach’, een integrale visie op de verduurzaming van je organisatie en je onderwijsprogramma. Anders leren denken is een belangrijk aandachtspunt, net als het leren verduren dat je nooit klaar bent. De aarde heeft dermate veel last van de gevolgen van onze manier van leven dat we de vervuiling, het afval, de vernietiging van leefgebieden, de verhitting van de atmosfeer enzovoorts niet alleen moeten beperken, maar zelfs de ontstane schade doen herstellen.

Ambities en doelen

Voor bestuurders en schoolleiders is een grote rol om te ondersteunen van wat van onderop ontstaat en daar ook lijn in te brengen. Om initiatieven te koppelen aan ambities en doelen, en daar ook de rest van de mensen bij aan te laten sluiten. Anders leren denken is niet altijd fijn, maar er is op dit moment voldoende besef van de urgentie, en een bewustwording van het belang dat we collectief anders gaan handelen. Scholen met een christelijke of katholieke identiteit blijken hier extra gevoelig voor te zijn.

Het kader van de Sustainable development goals (SDG’s) helpt op vanuit je eigen ambitie mee te gaan werken aan de doelen die internationaal zijn vastgesteld. Zo zijn er veel ‘tools’ die je kunnen helpen, en die we ook samen kunnen leren te gebruiken.

Ga in gesprek op 10-10

De Dag van de duurzaamheid in het onderwijs is misschien een goede aanleiding om hierover in je klas, in je team, in je omgeving eens het gesprek aan te gaan. Wat doen we eigenlijk al? Hoe raakt de problematiek ons? Waar zouden we volgende stappen willen zetten? Met wie kunnen we dat doen?

Mocht je nu al meteen verder willen denken en met andere leden willen uitwisselen, neem dan contact met ons op, of kom naar de dag Duurzaam leren, duurzaam leven op 6 november aanstaande.

Gerelateerde berichten