Dat was vlak na de samenvoeging van de kleuter- en lagere school tot basisschool. Het was een periode van demografische groei. De jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw was ook een periode van schaalvergroting in het onderwijs. In de jaren daarna kwam die schaalvergroting tot stilstand en was er sprake van demografische krimp.

Daarna volgden er andere functies die vooral op het terrein van huisvesting en bekostiging lagen. De laatste jaren was ik belangenbehartiger, ook wel lobbyist of adviseur public affairs genoemd, en onderhield ik de contacten met een flink aantal schoolbesturen.

PA-adviseur

Sinds 1 januari 2021 zijn deze twee taken omgedraaid en werk ik als PA-adviseur. In deze functie mag ik de relatie tussen zo’n 190 besturen (en scholen) en Verus onderhouden. Ook probeer ik de onderlinge band tussen de besturen te versterken door het organiseren van netwerken en andere bijeenkomsten. ‘Mijn’ besturen liggen vooral in Noord- en Zuid-Holland, maar daarnaast ook in Gelderland, Overijssel en Utrecht.

Door regelmatig bij jullie over de vloer te komen, weet ik wat er speelt in het onderwijs en waar jullie behoefte aan hebben. En kan ik aangeven wat Verus voor jullie kan betekenen.