Na mijn studie Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit in Leiden ben ik ruim 25 jaar als juridisch adviseur in het bijzonder onderwijs werkzaam geweest. Een groot aantal onderwijsrechtelijke thema’s passeerde in de afgelopen jaren de revue. Onderwijsrecht is en blijft een boeiend vakgebied!

Expertise

Bij Verus richt ik me met name op thema’s als medezeggenschap in het onderwijs, de invoering, beschrijving en waardering van functies (FUWA) en het rechtspersonenrecht. Graag denk ik met scholen na over bijvoorbeeld het opstellen van een functiebouwwerk. Maar ook het maken van statuten, reglementen en overeenkomsten behoort tot mijn werkzaamheden.

Daarnaast verzorg ik cursussen voor (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden om samen de meerwaarde van medezeggenschap te (her)ontdekken. Het persoonlijk contact tijdens deze cursussen vind ik erg belangrijk. Mijn uitgangspunt daarbij is dat betrokken medezeggenschap uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt.