Samen met mijn collega’s vorm ik de ondersteuning en ontzorg ik onze dynamische advocaten en juristen die onze leden met raad en daad bijstaan.

Werkervaring

Voor Verus heb ik ruim dertig jaar bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (de Rechtspraak) gewerkt. Hier heb ik verschillende rechtsgebieden doorlopen en als griffier juridische ondersteuning verleend aan vicepresidenten, seniorrechters, teamvoorzitters en rechters. Mijn rijke werkervaring heb ik voor een korte periode voortgezet in de advocatuur bij een vakbond, waarbij ik advocaten in de uitvoering van hun werkzaamheden ontzorgde.

Vol enthousiasme zet ik mij sinds oktober 2021 in voor Verus en faciliteer ik als ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad ook de OR. Daarvoor woon ik onder meer vergaderingen bij tussen het College van Bestuur en de OR en ben ik verantwoordelijk voor de activiteiten die hiermee samenhangen.