We leven in een tijd die gekenmerkt wordt door enerzijds grote diversiteit en individualisme, en anderzijds door het verlangen naar verbondenheid en de zoektocht naar gedeelde waarden.

Ook in de relatie tussen school en ouders is dit voelbaar. Waar ouders en school het vroeger roerend eens waren, kost het nu meer moeite om elkaar te verstaan. Daarbij voelen ouders zich soms niet gehoord en scholen zich soms overvraagd.

Elkaar vinden

Deze tijd vraagt kennelijk om meer inspanningen om elkaar te vinden. Dat laatste is belangrijk als het om school en ouders gaat want zij hebben elkaar nodig. Met elkaar kunnen zij ervoor zorgen dat kinderen optimale kansen krijgen om te leren en zich te ontwikkelen.

Van vruchtbare samenwerking tussen beide zijn gelukkig ook mooie voorbeelden te zien. En het is waarneembaar dat het belang van wederzijds partnerschap steeds meer wordt erkend. Het is mijn ervaring dat goede (samenwerkings)relaties ontstaan wanneer mensen ‘elkaar in de ogen kijken’ en zo betrokken raken bij elkaar. Deze rode draad is richtinggevend in mijn leven en werk.

School & ouders

Als adviseur school & ouders bij Verus ondersteun ik graag de inspanningen van scholen en ouders om tot waardevol partnerschap met elkaar te komen. Samen bekijken we wat daarvoor nodig is en waar u baat bij hebt.

Het aanbod, dat door mij en door enkele van mijn collega’s en onze trainers wordt verzorgd, biedt hopelijk voor elk wat wils. Maar het is ook goed mogelijk dat we al ‘co-creërend’ tot iets nieuws komen. In dat geval ben ik uw luisterend oor en actieve sparringpartner.