Met een docent aardrijkskunde als vader heb ik van jongs af aan veel meegekregen over de ontwikkeling van het landschap, de bevolking en het samenspel hiertussen.

Tijdens mijn studie Sociale Geografie en Planologie heb ik mijn kennis van dit samenspel verder kunnen uitbreiden. Ontwikkelingen als vergrijzing, ontgroening, urbanisatie en bevolkingskrimp maken het leerproces interessanter, maar ook complexer.

Met specialisaties in de Economische Geografie en Demografie heb ik de vaardigheden meegekregen die mij in staat stellen om het gedrag van bedrijven en bevolking te analyseren en te prognosticeren. Deze kennis pas ik dagelijks toe in mijn werkzaamheden als Analist Planning & Prognose.

Ik help scholen en schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs aan betrouwbare en heldere leerlingenprognoses. Deze worden gebruikt in het kader van huisvesting, stichting, fusie en verplaatsing van scholen, maar ook ter onderbouwing van financieel- en personeelsbeleid. Bij een samenwerkingsovereenkomst of fusie bereken ik ook of bijvoorbeeld een gemiddelde schoolgrootte constructie uitkomst kan bieden om scholen in stand te houden.

Verder heb ik bijzondere aandacht voor de mogelijkheden van geografische informatie, waarbij demografische prognoses gekoppeld worden aan een ruimtelijke component. Deze ruimtelijke visualisaties geven nieuwe inzichten in het proces van de demografische krimp in Nederland.