‘Good governance’, goed bestuur, heeft drie kanten: structuur, cultuur en communicatie. Als organisatieadviseur ben ik van mening dat de structuur altijd dienstbaar moet zijn aan de organisatie. Elke organisatie heeft een eigen cultuur, waarin houding en gedrag van medewerkers moeten passen bij de organisatie.

De opdracht (bestaansreden) van de organisatie, in het geval van scholen ‘goed onderwijs verzorgen’ moet duidelijk gecommuniceerd worden naar alle belanghebbenden, de interne en externe ‘stakeholders’ van de school.

Goed onderwijs

Nu kan 'goed onderwijs verzorgen' op vele manieren. Mijn visie op goed onderwijs heeft drie kenmerken waarlangs ik als adviseur van Verus mijn eigen waarnemingen en adviezen leg.

De school moet ervoor zorgen dat leerlingen:

  1. zich veilig voelen en zich gekend en erkend weten
  2. kansen krijgen hun talenten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en leren zelf verantwoordelijkheid te nemen om deze aan te boren en te verankeren
  3. begeleid worden tot zelfstandige en (positief) kritisch denkende burgers, die oog hebben voor hun naasten en de maatschappij waarin zij leven.

In mijn werk als adviseur governance, cultuur en organisatie leg ik schoolorganisaties ook langs deze drie uitgangspunten van erkenning, ontwikkeling en verbinding. Wanneer voldaan is aan deze voorwaarden kunnen leerlingen én leerkrachten (en overig personeel) zich maximaal ontplooien en vormen zij een gemeenschap, waarin ieder individueel tot zijn recht komt en gezamenlijk meerwaarde hebben.

Erkende ongelijkheid

In deze manier van werken geldt het principe van de ‘erkende ongelijkheid’: niet de hoogste in rang, maar degene met de meeste expertise is verantwoordelijk voor dat wat gedaan moet worden en legt achteraf verantwoording af aan zijn leidinggevende voor aanpak en resultaat. Hierbij mogen fouten gemaakt worden, als er maar wel van geleerd wordt (dit houdt in elkaar aanspreken en loyaal feedback kunnen geven en ontvangen).

Leren voor het leven

Naast ruime ervaring als organisatieadviseur heb ik 17 jaar als bovenschools directeur en bestuurder gewerkt in het primair en voortgezet onderwijs. Ik heb dus jarenlang in de praktijk van alle dag ervaren hoe directeur, bestuurder en toezichthouders zich tot elkaar verhouden.

Als deze manier van werken en ervaring u aanspreken, dan kun je mij benaderen voor een gedegen organisatieadvies. Ik help je graag verder met het verzorgen van goed onderwijs, dat aansluit bij de wensen/eisen van de huidige moderne samenleving. ‘Wij leren immers voor het leven’.