Ik ben analytisch ingesteld en juridische puzzels dagen mij uit. Daarbij vind ik het belangrijk de mens niet uit het oog te verliezen. Rechtvaardigheid en redelijkheid zijn voor mij belangrijke criteria.

Naast rechten heb ik filosofie gestudeerd. Ook in dat verband wil ik mij graag inzetten voor het christelijk en katholiek onderwijs, omdat daarin het accent ligt op andere waarden dan alleen de economische. Ik vind dat belangrijk in een tijd waarin alles meetbaar en 'smart' moet zijn en de waarde van alles lijkt te worden beoordeeld op het economische nut.

Lidmaatschappen

  • Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandverleners in het Onderwijs (VARO)
  • Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR)
  • Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)