Ik kom graag op scholen die tegen grenzen aanlopen, zich daar onwennig en zonder kompas begeven. Waar docenten/leerkrachten en bestuurders zien dat er nieuwe ontwikkelingen nodig zijn. Wat moeten we doen met onze schoolidentiteit nu onze leerlingenpopulatie en team levensbeschouwelijk zo divers is? Welke grenzen kunnen we verleggen? En wat doen we wanneer we gaan fuseren, met een school van dezelfde of een andere denominatie? Over welke grenzen gaan we dan? En wat levert grensoverschrijding op? Zo zijn er nog veel meer grenzen op te zoeken. Dat is een proces van vragen en verkennen, van dichtbij jezelf blijven en de ander ontmoeten.

Uitdagende vragen

Heel graag trek ik met scholen op waar uitdagende vragen als deze worden gesteld. Ik breng daarin mijn deskundigheid als voormalig leerkracht, als theoloog en HBO-docent/-onderzoeker in. Ik sta voor levensbeschouwelijk burgerschapsonderwijs dat de vragen en antwoorden van leerlingen centraal stelt en diversiteit als kracht ziet. Ik geniet van onderwijs dat de kracht van mooie verhalen omarmt.

Ik heb in mijn promotieonderzoek veel ervaring en kennis opgedaan over de identiteit en het levensbeschouwelijk onderwijs van samenwerkingsscholen. Daar verkennen bijzonder en openbaar onderwijs elkaars grenzen.

Grenzen verkennen

Kan ik met jouw school optrekken in grensgebied? Dat kan door een oriënterend gesprek, een prikkelende lezing of workshop, een afwisselende training. Ben je in voor een theatervoorstelling over jouw schoolwaarden en levensbeschouwelijk onderwijs? Maak dan ook zeker een afspraak!

Het bezoeken van een grensgebied kan om lef van docenten/leerkrachten en bestuurders vragen. Lef om goede vragen te stellen en creatieve vormen van onderwijs te ontwerpen. Het land waar je thuis bent wordt opnieuw goed bekeken en gewaardeerd, andere mogelijkheden die over de grens lagen worden verkend. En vaak worden hierbij dan ook grenzen verlegd. Misschien zoek je een gids. Iemand die meehelpt een koers uit te stippelen. Ik doe graag mee!

Kijk voor meer informatie op erikrenkema.nl.

Dit zeggen leden

René Cornelisse rondje

“De afgelopen anderhalf jaar heeft Erik Renkema ons op uitstekende wijze begeleid in de zoektocht naar onze (christelijke) identiteit. Op welke wijze zijn en blijven wij een christelijke basisschool in een steeds meer seculiere wereld. De kennis, gedrevenheid en humor die Erik meebracht tijdens deze zoektocht zijn zeer helpend geweest. Collega's voelden zich erkend en gezien, waardoor er in een veilige sfeer over dit boeiende onderwerp gesproken kon worden. De koppeling die Erik maakte tussen religie en burgerschapsonderwijs was een verrassende, maar vond in de loop van het proces steeds meer gehoor binnen ons team. Het gedegen begeleidingstraject op onze school heeft ertoe geleid dat dit proces nu stichtingsbreed binnen CNS-Ede wordt opgepakt. Prachtig om de zoektocht naar de identiteit van onze stichting onder de bezielende leiding van Erik te mogen voortzetten.”


René Cornelisse

directeur CNS-basisschool Wilhelmina (Bennekom, mei 2022)

Citaat zonder persoon

“Hoe kom je tot één gezamenlijke identiteit bij een fusie van een openbare school, een christelijke school en een opvangorganisatie tot één IKC? Erik Renkema van Verus heeft ons dit jaar uitstekend begeleid bij dit vraagstuk. Met veel humor, passie en enthousiasme heeft Erik ons meegenomen in zijn visie op elkaar ontmoeten rondom levensvragen. Bijzonder was zijn oprechte aandacht voor alle partijen. Personeelsleden en ouders werden gestimuleerd om, met respect voor de ander, te uiten wat ieder belangrijk vindt bij levensbeschouwing. Door de veilige setting die Erik wist te creëren, durfde ieder dit. We kunnen nu samen op weg naar de toekomst: Een IKC waarbij iedereen werkt vanuit dezelfde visie op identiteitsontwikkeling bij kinderen.”


Annemieke v.d. Berg, Laura Roffel en Anneke Sijtsema

directeuren van OBS de Dorpel, KC Babbel en CBS de Wegwijzer (De Wilp, april 2021)