De gang naar de rechter leidt meestal niet tot de beste oplossing voor partijen. Door met elkaar in gesprek te blijven en elkaar indien nodig tegemoet te komen, kunnen veel procedures worden voorkomen. Uiteraard vergt dit wel medewerking van beide partijen. Wanneer dat niet slaagt, dan schuw ik een procedure niet en zal ik vol inzetten op een goede uitkomst.

Ik heb mij gespecialiseerd in onderwijshuisvesting, bekostiging, contractenrecht, onderwijsrecht, huurrecht en VvE-recht. Graag adviseer ik schoolbesturen over allerhande situaties met betrekking tot onderwijshuisvesting en contracten die worden aangegaan met diverse partijen.

In het verleden heb ik jarenlang gewerkt bij een grote rechtsbijstandsverzekeraar. Hier heb ik ruime ervaring opgedaan met bemiddeling, procederen en conflictbeheersing.

Expertise

  • Contractenrecht
  • Huurrecht
  • VvE-recht
  • Onderwijsrecht

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO)

Opleiding

  • Nederlands recht, met als afstudeerrichting Privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen