Veelvoorkomende vragen van scholen

  1. Onze documenten zijn op orde. Hoe kan ik ieder zijn rol laten innemen?
  2. Wij hebben nieuwe leden in onze Raad van Toezicht. Wat moet ik doen om er een goed functionerend geheel van te maken?
  3. Hoe vaak evalueer je als bestuur en Raad van Toezicht? Hoe doe je dat?
  4. Hoe kan ik het gesprek over de identiteit van de school op de agenda zetten?
  5. Hoe ziet zo’n traject eruit?

Wil je advies over een van deze vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Zelf aan de slag...

Handreiking samenwerkingsschool cover

Handreiking samenwerkingsschool

Door het wetsvoorstel ‘Samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool’ wijzigen de voorwaarden om een samenwerkingsschool te stichten. Deze wet trad per 1 januari 2018 in werking. De sectorraden en profielorganisaties, waaronder Verus, maakten op verzoek van de Eerste Kamer in nauwe samenwerking een handreiking.

Download
Strategisch partnerschap cover

Strategisch partnerschap gestalte geven

Hoe kunnen bestuur en intern toezicht gezamenlijk gestalte geven aan strategisch partnerschap zonder op elkaars stoel te gaan zitten? Dat heeft Rienk Goodijk in opdracht van Verus onderzocht. De resultaten van dit onderzoek laten zien wat de taak is van de toezichthouder en het bestuur – ook in hun onderlinge relatie - als het gaat om het gestalte geven aan strategisch partnerschap.

Download
Modelklachtenregeling april2021

Modelklachtenregeling

In de WPO, WEC en WVO is opgenomen dat het bevoegd gezag verplicht is een klachtenregeling op te stellen. Deze modelregeling is ontwikkeld door Onderwijsgeschillen, GCBO, PO-Raad, VO-raad en vastgesteld april 2021. Zie ook: gcbo.nl.

Download

Hulp bij