Veelvoorkomende vragen van scholen

  1. Wat is voor onze organisatie een goede en passende managementstructuur?
  2. Hoe professionaliseren we onze organisatiecultuur?
  3. Hoe komen we tot gedragen strategisch beleid wat inspireert en uitdaagt, maar ook haalbaar en uitvoerbaar is?

  4. We willen ons oriënteren op intensieve samenwerking, een bestuurlijke of scholenfusie. Hoe ziet zo’n traject eruit?
  5. Hoe kunnen we onze bestuurlijke en toezichthoudende rollen in de praktijk goed invullen?
  6. Wat betekent meer waardengedreven toezichthouden voor ons en hoe pakken we dat aan?
  7. Wij hebben nieuwe leden in onze Raad van Toezicht. Wat kan ik doen om er een goed functionerend geheel van te maken?

  8. Hoe vaak evalueer je als bestuur en Raad van Toezicht en hoe kan je dat het beste doen?

  9. Op een van onze scholen heeft de directeur een paar stevige aanvaringen met ouders gehad. Ik wil dat er weer constructief contact mogelijk is. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
  10. Ik heb de laatste tijd moeizaam contact met de medezeggenschapsraad, waardoor we steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Hoe kan ik de relatie weer verbeteren?

Wil je advies over een van deze vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Zelf aan de slag...

Handreiking samenwerkingsschool cover

Handreiking samenwerkingsschool

Door het wetsvoorstel ‘Samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool’ wijzigen de voorwaarden om een samenwerkingsschool te stichten. Deze wet trad per 1 januari 2018 in werking. De sectorraden en profielorganisaties, waaronder Verus, maakten op verzoek van de Eerste Kamer in nauwe samenwerking een handreiking.

Download
Strategisch partnerschap cover

Strategisch partnerschap gestalte geven

Hoe kunnen bestuur en intern toezicht gezamenlijk gestalte geven aan strategisch partnerschap zonder op elkaars stoel te gaan zitten? Dat heeft Rienk Goodijk in opdracht van Verus onderzocht. De resultaten van dit onderzoek laten zien wat de taak is van de toezichthouder en het bestuur – ook in hun onderlinge relatie - als het gaat om het gestalte geven aan strategisch partnerschap.

Download
Modelklachtenregeling april2021

Modelklachtenregeling

In de WPO, WEC en WVO is opgenomen dat het bevoegd gezag verplicht is een klachtenregeling op te stellen. Deze modelregeling is ontwikkeld door Onderwijsgeschillen, GCBO, PO-Raad, VO-raad en vastgesteld april 2021. Zie ook: gcbo.nl.

Download

Hulp bij