Veelvoorkomende vragen van scholen

  1. De regelgeving voor inkoop en aanbesteding voor een onderwijsinstelling vind ik complex. Het inschatten welke drempelwaarden bij ons inkoopproject horen of hoe ik de contractwaarde uitreken zijn multi-interpretabel. Kunnen jullie mij vrijblijvend en onafhankelijk adviseren?
  2. Mijn bestuur denkt aanbestedingsplichtig te zijn voor een bepaald dossier. Wat zijn de mogelijkheden?
  3. Ik wil snel en makkelijk besparen, maar zie geen toegevoegde waarde van een maatwerkaanbesteding. Welke (kant-en-klare) collectiviteiten biedt Verus?
  4. Vanwege de huidige conjunctuur zijn er uitdagingen ten aanzien van levertijden, schaarste en stijgende energieprijzen. Hoe kan ik deze zaken contractueel borgen, besparen en verduurzamen?
  5. De accountant heeft aangegeven dat we niet rechtmatig zijn ten aanzien van onze uitgaven. Kunnen jullie mij hierbij ondersteunen?
  6. Mijn onderwijsinstelling ziet de toegevoegde waarde van inkoop en wil graag inkoopbeleid schrijven en implementeren in de organisatie. Wat adviseer je me te doen?
  7. Wij willen met een ander schoolbestuur gezamenlijk (collectief) aanbesteden. Kan Verus mij hierin adviseren?
  8. Onze onderwijsinstelling wil de bedrijfsvoering en inkoop professionaliseren. Hoe pak ik dat aan?

Wil je advies over een van deze vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Trivia

“Printen voor scholen heeft ons uitstekend ondersteund in het uitzetten van de procedure om te komen tot een nieuw contract voor kopiëren en printen. Dankzij hun expertise op het gebied van aanbestedingsprocedures en contracten hebben we een goede keuze kunnen maken voor een bij ons passende leverancier. Deze keuze heeft ons ook nog eens een forse kostenbesparing opgeleverd. De lijntjes met printen voor scholen waren kort, zaken werden snel en efficiënt afgestemd. Een samenwerking met Printen voor scholen zou ik zeker adviseren als je je kopieer- en printcontracten wilt gaan afsluiten.”


Coby Korevaar

Trivia - Scholen voor bijzonder goed onderwijs

Printen voor Scholen is de samenwerking tussen de inhoudelijk expert partij Docuvision en de Verus aanbesteding afdeling.

Zelf aan de slag...

Verus inkoopvoorwaarden alg

Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten

Verus heeft Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten opgesteld waarmee je jouw positie als inkopende partij in het onderwijs versterkt en risico's vermindert.

Download

Hulp bij