Veelvoorkomende vragen van scholen

 1. Hoe kan ik leiding geven aan het proces van nieuwbouw, verbouw en aanpassing vanuit een eigen visie op goed onderwijs?
  Wil je advies over deze vraag? Neem dan contact op met Marcel Elsenaar.
 2. Wat kan en wat mag ik investeren in een gebouw?
  Wil je advies over deze vraag? Neem dan contact op met Manuel Suurhoff of Simone Volbeda.
 3. Welke wetten, regels, procedures en begrippen moet ik kennen?
  Wil je advies over deze vraag? Neem dan contact op met Simone Volbeda of Auke Vlonk.
 4. Sluit de visie van je eigen (onderwijs)organisatie aan op het beleid van de gemeente? En zo niet, hoe los je dat dan op?
  Wil je advies over deze vraag? Neem dan contact op met Marcel Elsenaar of Simone Volbeda.
 5. Kan ik een (nieuwe) school stichten of verzelfstandigen en wat betekent dat voor het bestaande scholenaanbod en leerlingenstromen/prognoses?
  Wil je advies over deze vraag? Neem dan contact op met Auke Vlonk.
 6. Waar moet ik rekening mee houden op het gebied van contracten, inkoop, aanbestedingen en verzekeringen?
  Wil je advies over deze vraag? Neem dan contact op met Simone Volbeda of Ruben Steur.
 7. Wat zijn de meest voorkomende valkuilen en hoe kunnen die vermeden worden?
  Wil je advies over deze vraag? Neem dan contact op met Ruben Steur of Manuel Suurhoff.

Zelf aan de slag...

Infographiconderwijs

Infographic

Strategische planvorming onderwijshuisvesting

Download infographic
Onderwijshuisvesting klaas van harten cover

Onderwijshuisvesting PO/VO

Klaas van Harten beschrijft de uitdagingen bij de huidige aanpak van onderwijshuisvesting. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring en benadrukt het belang van een structurele aanpak bij complexe huisvestingsvraagstukken. Dé manier om het beoogde resultaat te bereiken.

Download
Model verhuur medegebruik

Modelovereenkomsten verhuur en medegebruik onderwijsruimte

Een schoolbestuur kan een deel van een schoolgebouw in medegebruik geven of verhuren. De modelovereenkomsten 'Verhuur en medegebruik onderwijsruimte' kunt u als voorbeeld gebruiken bij het opstellen van een verhuur- of medegebruikersovereenkomst.

Download

Verus viewer

Met de Verus Viewer brengen we de omgeving van jouw school in kaart. Het is een online tool die met gegevens van DUO en CBS inzicht geeft in jouw omgeving. De viewer geeft gedetailleerde informatie over scholen, besturen, geboorten, kinderen en woningen, op gemeente-, wijk-, buurt-, en postcodeniveau. Het resultaat? Duidelijke kaarten en dashboards. Bekijk onze YouTube-video over de Verus Viewer.

Hulp bij