Veelvoorkomende vragen van scholen

  1. Welke risico’s zitten in onze bedrijfsvoering? Wat kunnen we doen aan voorkoming en beheersing? Wat betekenen de risico’s financieel? Hoeveel buffer hebben we nodig? Hoe vertaal ik dit naar onze vermogenspositie? Hoe kan een liquiditeitsprognose helpen om risico’s te beheersen?
  2. We hebben de intentie te fuseren. Welke scholen kunnen we het best laten fuseren, bijvoorbeeld gezien leerlingenstromen, prognoses, gemiddelde schoolgrootte en bekostiging? Wat zijn de financiële gevolgen? Wat gebeurt er na fusie met onze kengetallen?
  3. We ontwikkelen een nieuw koersplan. Hoe maak ik de financiële onderbouwing daarvan? Hoe maak ik een beleidsrijke begroting? Hoe zit het met toekomstige leerlingenaantallen? Welke streefwaarden moet ik hanteren?
  4. Onze bedrijfsvoering is op onderdelen niet optimaal. Hoe kunnen we dit verbeteren? Moeten we diensten samenvoegen, samenwerking zoeken of diensten uitbesteden? Welke inrichting past het best bij onze onderwijsvisie en besturingsfilosofie?
  5. Ik ben bestuurder, (G)MR-lid, schoolleider. Hoe kan ik liefst in een één op één sessie (of in een kleine groep) van een halve dag een begroting en een jaarrekening leren lezen zonder boekhouder te worden? Hoe krijg ik een beeld met een meerjarig perspectief? Wat betekenen de kengetallen hierin?
  6. We staan voor een (ver-)nieuwbouwproject. Moeten we renoveren of verhuizen naar een nieuw gebouw op een nieuwe locatie? Waar moeten we op letten? Hoe komen we tot een beslissingskader inclusief financiën?
  7. We hebben enkele maanden behoefte aan een expert op het gebied van bedrijfsvoering en/of financiën die op bestuurs- en toezichtniveau meedenkt. Kan Verus daarin voorzien?
  8. We willen graag een school stichten of een vestiging verzelfstandigen. Is dit haalbaar en wat komt er allemaal bij kijken?

Wil je advies over een van deze vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Wat zeggen leden

Diana vierkant

“Met de Gebiedsscan kijk je naar (cijfermatige) ontwikkelingen in de omgeving van je school, waardoor je betere keuzes voor de toekomst kunt maken. De Verus-adviseurs zijn hierbij kritische sparringspartners”


Diana Lorier

Bestuurder PCPO De Vier Windstreken in Gouda

Zelf aan de slag

Hulp bij