Blogs

Speech Berend
Onderwijs en samenleving Samen besturen

Slotwoord Berend Kamphuis VERUS2023: 'Het verhaal van jullie scholen moeten we veel krachtiger laten horen'

Er is in het onderwijs een grote behoefte aan een ‘nieuw samen’. Het giftige en groeiende wantrouwen moet plaatsmaken voor een ‘nieuw samen’. De zoektocht daarnaar verloopt moeizaam. ‘De besturen zijn het probleem’ zegt de minister. ‘Houd op de schuldvraag te stellen’ zegt de Inspecteur-Generaal Ali