Blogs

Shutterstock 2168170711
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Drie gedachten om tot een 'nieuw samen' in het onderwijs te komen

Vorige week verscheen het advies van de Onderwijsraad ‘Een duidelijke positie voor schoolbesturen’. Ik ben blij met het advies. De Onderwijsraad doet een dringend appel op de overheid: weersta de verleiding om centraler te sturen, stuur vooral consistent. Benut volop de kansen die het bestaande best