Blogs

Blog berend
Onderwijs en samenleving Onderwijskwaliteit Samen besturen

Scholen zijn juist gemotiveerd zijn om ‘back to basics’ te gaan’

Daar was het dan, een nieuw regeerakkoord, met daarin een kloeke en ambitieuze paragraaf over onderwijs. Met veel wat daarin te lezen valt, mogen we blij zijn: forse investeringen, aandacht voor kansengelijkheid, een meer integrale benadering van het funderend onderwijs, onder andere door gelijkwaar